Hur går solningen till?

Börja med att växla pengar i växelautomaten eller fyll på ditt solkort, du har även möjlighet att köpa ett solkort för att ta del av våra bonusmintuer.